Håndtering af flere modeller samt synligheden af objekter ved nested links

Overordnet struktur
Alt efter et projekts størrelse kan det være yderst forskelligt hvor mange fag- eller delprojektmodeller der skal håndteres, og her kan det i nogle tilfælde være en god idé at danne sig et overblik herom via et diagram.

Et sådant diagram kunne se ud på følgende måde (nedenstående modeloversigt er en fiktiv oversigt baseret egne erfaringer, om hvordan modeller ville kunne håndteres på et større projekt):

Modeloversigt

Forklaret ovenfra og nedefter:
1. Fagmodeller kan alt efter størrelse og kompleksitet fordeles ud på de enkelte delprojekter/bygninger eller begrænses til en model som kan rumme hele det områdes indhold, hvilket kunne være som illustreret med ARK_FA (facademodellen).

2. Det modelleringsmæssige håndteres i de opdelte delprojektmodeller, som ARK_AP_b04, hvorefter hvert fag samler deres modeller i en SAM_SH (samlet sheetfil) til at udarbejde tegningsmateriale for eget fag. Det skal nævnes at man ligeledes har de andre fags modeller inde i sit eget fags SAM_SH, således at bygningen kan fremstå i sin helhed.

Ved at lave disse opdelinger i mindre modeller gøres modellerne mere tilgængelige at arbejde i pga. størrelse samt antal brugere i modellerne. Dog kommer man ikke uden om problemer ift. at mange brugere benytter den samme model, nogle der arbejder direkte i den som fx en arkitektgruppe ARK_AP_b04, hvor andre fag bruger den som underlag på samme tid i deres model. Yderligere vil der være mere vedligeholdelse jo flere modeller man har, her kan ikke undværes folk til at holde styr på parametre, warnings samt orden ift. view templates, filtre m.v., hertil er det vigtigt at vurdere hvor grænsen for antal modeller går.

Workset i en model 
Når den overordnede opdeling af modellerne er på plads vil det være værd at gøre sig tanker omkring opsætning og synlighed af modellerede objekter samt Shared Levels and Grids, hertil er worksets ofte en god idé således at en sortering herudfra kan foregå.

Opsætning af Worksets kunne ske som vist herunder:

Worksets

Håndtering af Revit Links
Når man begynder at have flere BIM modeller på et projekt, er det muligt at håndtere indholdet heraf på flere måder, dette forklares herunder.

1. Indstilling af de enkelte modellers synlighed via deres synlighed som Underlay, Overlay eller Attachment

1a) Underlay – herved fungerer linket model som underlag og såfremt et filter sættes på et objekt såsom en farve vil det ikke være synligt da, dette link er indstillet som underlag

1b) Overlay – Såfremt Model A er linket ind i Model B med Overlay i Reference Type Settings og Model B linkes ind i Model C vil Model A ikke fremgå i Model C gennem Model B

1c) Attachment – Hvis overstående indstillinger ændres fra Overlay til Attachment i Model B, vil Model A fremgå ved import af Model B i Model C som værende et nested link

2. Indstilling af den enkelte models synlighed via Worksets, der gøres gældende for hele modellen

3. Instilling af de forskellige modellers synlighed gennem specifik View Template, såfremt der ønskes noget vist eller ikke vist som ønskes skujlt andre steder gennem andre View Templates (andre tegninger)

2a) Håndtering af synlighed for dele af modellens objekter via dens Worksets

2b) Håndtering af synlighed for dele af modellens objekter via håndtering af Revit Links

2c) Håndtering eller ændret synlighed for dele af modellens objekter via Filtre

Opsummering
Der findes mange metoder til at styre synligheden af objekter fra en linket model eller fra et nested link.

Først er det vigtigt at man forholder sig til hvilke Reference Type Settings de links man importer har, herefter findes der mange måder at styre synligheden for objekter kategoriseret i Worksets gennem links eller blot i den enkelte model hvori i objekterne er modelleret.

1. I Model B hvor fx indervægge samt yderligere aptering er modelleret kan man håndtere synligheden gennem Worksets og Filtre.

2. I Model C kan objekter fra Model B (eller i Model B fra Model A) håndteres gennem Revit Linkets synlighed overordnet, hvor det kan indstilles som værende ikke synligt i nogen views gennem Worksets, ved ikke at sætte flueben i feltet Visible in all views

3. I Model C kan objekter fra Model B håndteres via indstilling af Revit Linkets indstillinger af Worksets generelt eller håndteres via de enkelte View Templates’ indstillinger af Worksets eller ved Filtering af objekter udfra de indstillinger som man opstiller.

4. I Model C kan objekter fra Model A håndteres via de enkelte View Templates’ indstillinger for synligheden gennem custom indstillinger for Model B, hvis Attachment er benyttet, eller ved Filtering.

Andre emner med relevans

knowledge.autodesk.com/nested-bim-models/

simonenevoldsen.dk/bim/modelleringsdisciplin/

simonenevoldsen.dk/bim/ict-agreement/

simonenevoldsen.dk/bim-modellens-grænseflader/

simonenevoldsen.dk/bim/bigscalebim/