Hvad er BIM?

Hvad er BIM?
Disse tre videoer kommer med nogle forskellige forklaringer/uddybninger. Den første er en forsimplet forklaring, den anden en mere professionel forklaring (fra en britisk BIM konference) og den tredje er fra Open BIM.

Summen er at BIM ikke kun er biModeling, det er ej heller kun bInformationm – nej! BIM is begge samt mere til!
3D modelleringen tager form som BIM Manageren eller den ansvarshavende person hæver LOD/informationsniveauet ofte i takt med projekteringsfaserne, hvormed modellen indeholder flere informationer samt at man bygger modellen op før projekteret udføres på byggepladsen.

BIM er 3D visualiseringer, mængdeudtræk, mange forskellige former for simuleringer, kollisions- samt konsistenskontroller, 4D tidsplaner, 5D prisestimater og digitale tilbudslister baseret på kravene fra IKT-aftalen med sammenhæng mellem model/tegningsmateriale, bygningsdelsbeskrivelser og tilbudslisten.

Dette billede illustrer nogle af disse forskellige niveauer af BIM.

BIM niveauer