Model Groups eller Furniture Systems ved brug af Revit

Model Group eller Furniture System?
Hvilket redskab til at gentage sammensætning af byggeobjekter er den mest idéelle samt hvorfor?

Model Groups
Model Groups er bedst til at håndtere System Families som walls, floors, ceilings, roofs m.v. som man har behov for at få modelleret på samme facon fx tidligt i en projektering hvor ændringer kan forekomme. Derfor er fordelen i at kunne bruge en Model Group netop det at kunne duplikere en løsning udover flere etager eller områder af en bygning/model, men kun foretage ændringen en gang pr. model group.

Dog må det tilføjes at fx et mængdeudtræk af objekterne i den givne Model Group ej er optimal, da håndteringen af parametre vedr. disse systems families samlet heri ikke kan overstyres fra et schedule el.lign., men at ændringer hertil skal foretages direkte i den benyttede Model Group. Derfor bør Model Groups egentlig undgås da de ofte vil explode ifm. ændringer, samt er svære at overstyre mht. parametre og dermed egentlig oftest skaber flere problemer end glæder.

Furniture System
Brugen af Furniture Systems kan have mange fordele i projekter af en hvis større hvor der er mange rumdesigns der går igen, og kan være med til at bespare tid samt ensarte løsninger i en optimal proces.

Dog er det værd at nævne at man ikke kommer udover at det kan være kompleks at håndtere mht. nested families, såfremt en family inde i en family inde i Furniture System family skal ændres eller opdateres – hvilket er svært at undgå. Dog er det forsats muligt at håndtere parametre på de forskellige objekter via schedule for de nested families og dermed er Furniture System en god løsning når ens rum ift. indretning m.m. forekommer.

Furniture System_Ikke_Markeret

Den alternative håndtering – Model som Revit Link
Som alternativ metode til at håndtere byggeobjekter kan man på større projekter med fordel have seperat trappemodel el.lign., på denne måde fungerer trapperne blot som Revit Link og man sikrer at trapperne forbliver intakte mens modellen stiger i informationsniveau. Trapper i Revit er, som de fleste nok er bekendt med, vanskelige at håndtere, da man ofte oplever uventede problemer med railings eller ved ændring af levels.

Dog ved at have en seperat model er trapperne mere besværlige at bearbejde samt håndtere, dog sikrer man at det ikke er alle der kommer til at røre ved dem – hvilket dermed minimerer risikoen for fejl. Da trapper er nogle drilske fætre, kan dette være en metode til håndtering af en mere fastlåst form til trapperne.

Eftertanke
Udover muligheden for den alternative håndtering af trapper på større projekter som beskrevet herover, kan det opsummeret meget simpelt hvornår en Model Group er en fordel frem for som en Furniture System family eller modsat.

Model Groups kan bruges til håndtering af System Families som walls, floors, ceilings, roofs mens Furniture Systems er at foretrække til at samle rum som badeværelser med hertilhørende sanitet samt møblering. De to forskellige muligheder har derfor hver sine fordele, men passer bedst ind i et projekt af dels en bestemt størrelse samt i forskellige faser.

Anden litteratur
knowledge.autodesk.com/revit/learn/groups

help.autodesk.com/view/RVTLT/2015/nested_families