Klassifikation

Hvad skal klassifikation til for? 
Spørgsmålet hvad skal vi et klassifikationssystem til for, kan muligvis forekomme hos konstruktører, arkitekter eller studerende der ikke har berørt det særlig høj grad, dog fortvivl ej!
Der er såmænd en mening med galskaben – den skal blot findes! Kernen ligger ikke i hvilket system vi bruger – uden tvivl ville et fællessystem brugt af alle arkitekter, ingeniører, entreprenører og leverandører påtværs af grænser være fedt, om muligt – mon vi dog ikke er for forskellige til at det kan lade sig gøre, dette er dog et sidespring.

Fordelen ved klassifikation er at hver bygningsdel får hvert sit unikke ID, enten baseret på type eller placering afhængig af ønsket udbytte. Ved belysning af fordelen ved brug af typer er en af hjørnestene i BIM den gennemgående røde tråd – her kommer typekodning ind i billedet.
Ved at kode bygningsdele samt komponenter kan sikres en rød tråd mellem tegninger, 3D / BIM model, bygningsdelsbeskrivelser fra arbejdsbeskrivelserne og videre over i tilbudslisten.

Sammenhæng

Ideelt set burde resultatet nu være at det er nemmere for entreprenøren at identificere præcist hvor mange vinduer af en type han skal give tilbud på (vigtigt at nævne at man som rådgiver må have en vis interesse i at fraskrive sig ansvar såfremt udbud med mængder benyttes, dette gøres ved at der i byggesagsbeskrivelsen samt udbudstidsplanen indarbejdes en mængdeverificeringsperiode yderligere skrives det at det påhviler entreprenøren at verificere mængderne) således at prisen kan blive skarpere i og med at specielle bygningsdele har egen typekode såsom vægskørter der må forventes dyrere end en almindelig væg pga. ophængningssystem.
Glem ikke at udbud med mængder kræver en stor modelleringsdisciplin samt gennemarbejdning af materialet!

Det handler om at skabe orden i kaos. Selvfølgelig er det vigtigt at fremhæve at IKT-bekendtgørelserne fremstiller et krav om brug af klassifikationsmetode, dog burde fordele være til at se såfremt bygherren er privat.

Dansk video der delvist forklarer nogle af fordelene ved klassifikation af bygningsdele samt komponenter.