BIM7AA – Typekodning, LOD og BIM leverance- samt egenskabsskemaer

BIM4U oplæg
Gennem den vidensdelingsgruppe vi oprettede ved starten af 7. semester, har vi på ugentlig basis mødt for at dele Revit tips og tricks samt gennemgået emner hvor vi mente vi her især havde nogle kompetencer at bidrage med. I den forbindelse har jeg fortalt omkring BIM7AA som metode til typekodning, samt hvilket grundlag BIM7AA er bygget op omkring mht. informationsniveauer eller rettere LOD’er samt hvordan disse gennem projektering styres gennem IKT-aftalens/manualens leverancespecikationsskema (BIM7AA’s BDA skema).

BIM Modellens grænseflader
BIM4U oplæg omkring BIM7AA, informationsniveauer, typekodning samt metode til kodning (Sheetopsætning ved Thomas)