BIM på større projekter

Mulig strukturering af BIM på større projekter
Først skal det nævnes at der er megen information samt mange vinkler der kan belyses i relation til hvad der har betydning for en strukturering af BIM på større projekter, dette skal ses som et ud af mange emner.

Sigma – Revit kobling 
Såfremt man vælger at benytte sig af Sigma til at håndtere bygningsdele, kan sammenhængen fra bygningsdelskatalog til model og videre til bygningsdelskalkulation illustreres som nedenstående.

sigma-og-revit-kobling

Først step – bygningsdele oprettes som typer i et bygningsdelsbibliotek.
– Yderligere kan nævnes at det ligeledes er af stor betydning at have en metode til at håndtere at hver type indeholder de samme informationer på tværs af delprojekter, således at typen oprettet på delprojekt A er den samme på delprojekt D – her kan et cloud baseret værktøj spare store mængder af tid således at kontrol af dette ikke er påkrævet i samme omfang, en mere manuel metode kan være at have en form for bygningsdelskatalog i en seperat Revit fil, hvorfra disse bygningsdele kan hentes ind på de forskellige delprojekter.

Andet step – at exportere bygningsdelsbibliotektet ud som en keynotefil (.txt)

Tredje step – sætte keynotefilen op sådan at de rigtige informationer fremstår i de rigtige parametre ved import i Revit.

Fjerde step – ved projektering som omfatter delprojekter, arbejdsområder og entrepriser, udfyldes disse informationer i Revit via parametre for hver bygningsdel.
– Ved en export af bygningsdele som mængdeudtræk, gøres det hermed muligt at at overføre disse informationer og derudfra sortere bygningsdele ind i de rigtige bygningsdelskalkulationer for de forskellige delprojekter samt til export hvorudfra tilbudslister kan oprettes – således at man ved hvilke mængder der tilhører til hvilke entrepriser eller mere overordnet delprojekter.

Femte step – uafhængig af step to til fire tilføjer man i et prisbibliotek informationer omkring pris på de oprettede bygningsdele, yderligere D&V kode samt opmålingsregel med betydning for entreprenørens pris.
– Prisbibliotektet sammenkobles i en Sigma fil (.srixml) med det udførte mængdeudtræk og nu har de forskellige bygningsdele den information der skal til for at fordele dem på delprojekt, i entrepriser med de modellerede mængder og tilsvarende opmålingsregler – herudfra kan tilbudsliste opsættes eller bygningsdelskalkulation udføres.

Håndtering af en større Revit fil
Projektet opdeles i delprojekter eller anden opdeling afhængig af entrepriseform, således at det er muligt at holde modelfilerne nede i en størrelsesorden der gør det muligt at håndtere dem ift. at de ikke bliver for tunge. Yderligere tilføjes worksets således at man kan styre hvilke Revit Links man ønsker at have loadet ind, heri kan der ligeledes hentes noget ift. at gøre en model mere håndterbar i løbet af projekteringen.

1. Mulig opdeling

2. Opsætning af worksets

Der henvises til andet indlæg omkring håndtering af flere BIM modeller på samme projekt.

Andre emner med relevans
simonenevoldsen.dk/bim/modelleringsdisciplin/

simonenevoldsen.dk/bim/ict-agreement/

simonenevoldsen.dk/bim-modellens-grænseflader/

simonenevoldsen.dk/flerebimmodeller/